Szpital w Szczecinku sp. z o.o w ramach projektu

„Wzrost bezpieczeństwa pacjentów przebywających na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala w Szczecinku poprzez modernizację sprzętu”

w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

został wyposażony nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Zakupiono :

1. 2 szt defibrylatorów z 12-odprowadzeniowym EKG, z możliwością kardiowersji i stymulacji przezskórnej, monitorowaniem wysycenia tlenowego hemoglobiny, pomiaru ciśnienia tętniczego i kapnografii, z funkcją transmisji danych.

2. Monitor funkcji życiowych z pomiarem nieinwazyjnego ciśnienia, saturacji, temperatury powierzchniowej I głębokiej, EKG.

3. Monitor funkcji życiowych z pomiarem nieinwazyjnego ciśnienia, saturacji, temperatury powierzchniowej I głębokiej, EKG z modułem transportowym.

4. Aparat ultrasonograficzny z głowicą konweksową, mikrokonweksową, liniową z opcją doppler, kardiologiczną.

5. Cyfrowy mobilny aparat rentgenowski.

Realizacja projektu w zakładanym zakresie umożliwi osiągnięcie celu głównego projektu, jakim jest wzrost jakości, szybkości i dostępności świadczeń zdrowotnych placówki ochrony zdrowia Szpital w Szczecinku.

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku