W związku z wydzieleniem w Szpitalu w Szczecinku 30 łóżek dla pacjentów COVID19 – II poziom, niniejszym informuję, że oddział internistyczny Szpitala w Szczecinku nie będzie przyjmował pacjentów internistycznych bez stwierdzonego zakażenia SarsCov2.
Uzasadnienie:
Infrastruktura oddziału internistycznego w całości będzie stanowiła zabezpieczenie dla 30 łóżek internistyczno-zakaźnych wraz z niezbędnymi pomieszczeniami dla dezynfekcji i prawidłowego ruchu pacjentów zmniejszającego ryzyko przeniesienia zakażenia.
Mając na uwadze powyższe, bardzo proszę o kierowanie pacjentów wymagających interwencji i hospitalizacji internistycznych do innych jednostek a także o większe zaangażowanie w opiekę i leczenie pacjentów podlegających POZ. Państwa działanie polegające na badaniu fizykalnym, podmiotowym oraz diagnostyce zleconej na miejscu ułatwi opiekę nad tymi chorymi i pozwoli zabezpieczyć pacjentów wymagających hospitalizacji i dodatkowo obciążonych zakażeniem SarsCov2 skuteczniej. Przysyłanie na oddział SOR Szpitala w Szczecinku pacjentów, którzy nie są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i mogą być skuteczniej skonsultowani przez własnego lekarza POZ znacząco poprawi funkcjonowanie i dostępność terapii dla pacjentów w stanach zagrożenia życia oraz zmniejszy ryzyko przeniesienia zakażenia; oddział SOR stanowi bowiem miejsce, gdzie mogą spotkać się pacjenci nie zdiagnozowani w zakresie COVID19, w takim wypadku kierowanie tam pacjentów bez uzasadnienia zwiększa ryzyko kontaktu a także obciąża personel Szpitala zadaniami, które mogą być wykonane przez POZ.
Dodatkowo informuję, że w chwili obecnej na terenie województwa zachodniopomorskiego funkcjonują 3 izolatoria dla pacjentów COVID19 nie wymagających leczenia szpitalnego w Mielnie, Kołobrzegu i Białogardzie.

Anna Złotowska
Prezes Szpital w Szczecinku sp. z o.o.

Oświadczenie podpisane - do pobrania

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku