Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek, którym zarządza Prezes Szpitala,
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu ochrony stanu zdrowia, t.j. celem świadczenia usług medycznych: diagnostyka, leczenie, pielęgnacja, rehabilitacja oraz zarządzania udzielaniem usług medycznych,
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, które wynikają z:
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
  • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • Pacjentowi podającemu dane przysługuje prawo dostępu i poprawiania podanych przez niego danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a w szczególności prawo do uzyskania informacji:
  • Czy zbiór danych istnieje i jakie dane zawiera,
  • O Administratorze danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
  • O celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
  • Od kiedy przetwarza się dane osobowe pacjenta,
  • O źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  • O sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane.

Powyższe informacje można uzyskać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dane kontaktowe:

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.

Iwona Solarska

tel. 508-436-305, adres e-mail: iod@szpital.szczecinek.pl

AKTUALNOŚCI
18 - 01 - 2018

Umowa na dofinansowanie wyposażenia SOR

W dniu 20.12.2017 została podpisana umowa na dofinansowanie wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Funduszy Europejskich

dowiedz się więcej
KONKURSY I REKRUTACJA
22 - 03 - 2018

Zaproszenie do złożenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zaproszenie do złożenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych i opieki nad pacjentami Poradni Chirurgi Urazowo-Ortopedycznej

dowiedz się więcej

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ UROLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku