Doumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz wniosek.

Wniosek można przesłać:

  • listownie do Szpital w Szczecinku sp. z o.o. ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek, do wniosku proszę dołączyć kopię dowodu tożsamości

  • pocztą elektroniczną podpisany i zeskanowany wniosek na adres email rum@szpital.szczecinek.pl,  do wniosku proszę  dołączyć skan dowodu tożsamośc

  • lub dostarczyć osobiście do Działu Statystyki Medycznej budynek A5  (pierwsze piętro).

Za wydawanie dokumentacji medycznej odpowiedzialny jest Dział Statystyki Medycznej tel. 94 37 26 716, w przypadku przesłania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pocztą  wnioskodawca zoobowiązany jest pokryć koszty przesyłki dokumentacji medycznej (dokumentację wysyłamy przesyłką pobraniową ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu).

Wyjątki dotyczą:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatruci, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu),

  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które przechowywane są przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu),

  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu),

  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Opłaty z udostępnienie dokumentacji medycznej
- jedna strona wyciągu lub odpisu  9,03 zł
- jedna strona kopii  0,32 zł
- udostępnienie dokumentacji na nośniku elektronicznym  1,81 zł
- koszt wysyłki dokumentacji  7,00 zł
AKTUALNOŚCI
18 - 01 - 2018

Umowa na dofinansowanie wyposażenia SOR

W dniu 20.12.2017 została podpisana umowa na dofinansowanie wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Funduszy Europejskich

dowiedz się więcej
06 - 10 - 2017

Przeniesienie poradni chirurgii ogólnej

Szanowni Pacjenci z dniem 09.10.2017 poradnia chirurgi ogólnej została przeniesiona do pomieszczeń w budynku przy ulicy Kilińskiego 7 (parter)

dowiedz się więcej
KONKURSY I REKRUTACJA
22 - 03 - 2018

Zaproszenie do złożenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Zaproszenie do złożenia ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur medycznych i opieki nad pacjentami Poradni Chirurgi Urazowo-Ortopedycznej

dowiedz się więcej

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ UROLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku