Doumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz wniosek.

Wniosek można przesłać:

  • listownie do Szpital w Szczecinku sp. z o.o. ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek, do wniosku proszę dołączyć kopię dowodu tożsamości

  • pocztą elektroniczną podpisany i zeskanowany wniosek na adres email rum@szpital.szczecinek.pl,  do wniosku proszę  dołączyć skan dowodu tożsamośc

  • lub dostarczyć osobiście do Działu Statystyki Medycznej budynek A5  (pierwsze piętro).

Za wydawanie dokumentacji medycznej odpowiedzialny jest Dział Statystyki Medycznej tel. 94 37 26 716, w przypadku przesłania wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pocztą  wnioskodawca zoobowiązany jest pokryć koszty przesyłki dokumentacji medycznej (dokumentację wysyłamy przesyłką pobraniową ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

Dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 20 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu).

Wyjątki dotyczą:

  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatruci, która jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu),

  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które przechowywane są przez okres 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu),

  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano wpisu),

  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Opłaty z udostępnienie dokumentacji medycznej
- jedna strona wyciągu lub odpisu  7,00 zł
- jedna strona kopii  0,70 zł
- udostępnienie dokumentacji na nośniku elektronicznym  1,67 zł
AKTUALNOŚCI
20 - 06 - 2017

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy już przyjął pacjentów

Od początku czerwca nowy oddział naszego szpitala Zakład Opiekuńczo Leczniczy przyjmuje pacjentów

dowiedz się więcej
27 - 04 - 2017

Izba Przyjęć

Informujemy, że Szpital w Szczecinku sp.z o.o. w celu poprawy jakości obsługi pacjentów szpitala uruchomił Izbę Przyjęć. Pacjenci przybywający na planowe pobyty w szpitalu obsługiwani są niezależnie od pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, skróceniu uległ tym samym czas przyjęć.

dowiedz się więcej
KONKURSY I REKRUTACJA
05 - 07 - 2017

Konkurs ofert świadczenia na usług zdalnego opisu badań TK i RTG

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej (TK) oraz badań rentgenowskich ( RTG) w drodze transmisji elektronicznej do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów.

dowiedz się więcej

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ UROLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku