Ogłoszenia i rekrutacja

 

20 - 11 - 2017

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki

dowiedz się więcej
08 - 11 - 2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów i procedur chirurgii ogólnej

Szpital w Szczecinku zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów i procedur chirurgii ogólnej

dowiedz się więcej
13 - 09 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki lekarskiej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki lekarskiej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmujące poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta w miejscu jego zamieszkania lub jego pobytu

dowiedz się więcej
01 - 09 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej ma terenie powiatu Szczecineckiego oraz gminy Bobolice

dowiedz się więcej
05 - 07 - 2017

Konkurs ofert świadczenia na usług zdalnego opisu badań TK i RTG

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu opisów badań tomografii komputerowej (TK) oraz badań rentgenowskich ( RTG) w drodze transmisji elektronicznej do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów.

dowiedz się więcej
23 - 06 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami lekarz SOR oraz wykonywanie usług ratownika medycznego-kierowcy w SOR i Transporcie Sanitarnym wraz z pełnieniem funkcji ratownika koordynującego

dowiedz się więcej
23 - 06 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami - lekarz ZRM, wykonywanie usług ratownika medycznego lub ratownika medycznego-kierowcy w ZRM

dowiedz się więcej
23 - 06 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykonywania usług pielęgniarskich na oddziałach szpitalnych

dowiedz się więcej
26 - 05 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę artykułów biurowych

dowiedz się więcej
24 - 05 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych których przedmiotem jest wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami, usług pielęgniarskich, usług położniczych na oddziałach szpitalnych.

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych których przedmiotem jest wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami, usług pielęgniarskich, usług położniczych na oddziałach szpitalnych.

dowiedz się więcej
24 - 05 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych których przedmiotem jest wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami na oddziale SOR

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych których przedmiotem jest wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami na oddziale SOR.

dowiedz się więcej
24 - 05 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych których przedmiotem jest wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami w ramach ZRM.

dowiedz się więcej
21 - 04 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych o kodach 180101, 180102, 180103,180106, 180107180108, 180109 oraz 200108 Termin składania ofert do dnia 27.04.2017 godz. 13:00

dowiedz się więcej
20 - 04 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług pielęgniarki i położnej

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych których przedmiotem jest : 1. Wykonywanie usług położnej na oddziale Ginekologiczno-Położniczym i poddodziale Neonatologicznym. 2. Wykonywanie usług pielęgniarskich na oddziałach szpitalnych: a) Chorób Wewnętrznych. b) Intensywnej Terapii i Anestezjologii

dowiedz się więcej
20 - 04 - 2017

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami wraz z obowiązkiem pełnienia funkcji koordynatora oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

dowiedz się więcej
AKTUALNOŚCI
18 - 01 - 2018

Umowa na dofinansowanie wyposażenia SOR

W dniu 20.12.2017 została podpisana umowa na dofinansowanie wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Funduszy Europejskich

dowiedz się więcej
06 - 10 - 2017

Przeniesienie poradni chirurgii ogólnej

Szanowni Pacjenci z dniem 09.10.2017 poradnia chirurgi ogólnej została przeniesiona do pomieszczeń w budynku przy ulicy Kilińskiego 7 (parter)

dowiedz się więcej
KONKURSY I REKRUTACJA
22 - 02 - 2018

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie usług pielęgniarskich

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących wykonywanie usług pielęgniarskich w odddziałach szpitalnych

dowiedz się więcej

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ UROLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku