W dniu 08.06.2017 została wybrana najkorzystniejsza oferta spośród złożonych w zapytaniu.

Pełna treść protokołu z wyboru oferty do pobrania.

Do wszystkich wykonawców.

Dotyczy: dostawa materiałów biurowych

Zmiana treści załącznika nr 2

Przesunięcie terminu składania ofert

1. W związku ze zmianą treści załącznika nr 2 informujemy iż zmianie uległ opis pozycji 143, 144,158, 159, 164,165, 168 169 – zmieniona treść załącznika nr 2 została umieszczona na stronie szpitala www.szpital.szczecinek.pl jako uzupełnienie treści ogłoszenia z dnia 26.05.2917.

2. Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w załączniku nr 2, w związku z powyższym zamawiający informuje, iż dokonuje przesunięcia terminu:

- składania ofert do dnia 05.06.2017 r.

- otwarcia ofert do dnia 05.06.2017 r.

Godzina pozostaje nie zmieniona.

Pełna treść zawiadomienia.

Odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu.

Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kieruje do Państwa pytanie o cenę i zaprasza do złożenia oferty.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych.

Przedmiot zamówienia został wyszczególniony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem cenowym
i ofertowym. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, realizacja zapotrzebowania sukcesywnie, przez okres 12 miesięcy, wg potrzeb Zamawiającego
z dostawą do magazynu Zamawiającego przy ul. Kościuszki 38 w Szczecinku.

Pełna treść zapytania do pobrania.

Załączniki do pobrania

1. Załacznik nr 1- Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy

3. Załacznik nr 3 - Wzór umowy

KONKURSY I REKRUTACJA
28 - 05 - 2018

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonywanie procedur medycznych i opieki nad pacjentami Poradni Ginekologiczno-Położniczej

dowiedz się więcej

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ UROLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku