Spółka Szpital w Szczecinku sp.  zo.o.o  zaprasza do składania ofert w konkursie na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisy badań Tomografii Komputerowej (TK) i Badań rentgenowskich (RTG).

Termin składania ofert upływa w dniu 07.09.2020 godz. 11:00

Pytania prosze przesyłac na adres sekretariat@szpital.szczecinek.pl

Odpowiedzi na pytania 03.09.2020 - do pobrania

Szczegółowe warunki konkursu - do pobrania

Wzór umowy - do pobrania

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych - do pobrania

Załączniki 1-4 w wersji edytowalnej - do pobrania

Klauzula informacyjna dla oferenta - do pobrania

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku