Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kieruje do Państwa pytanie o cenę i zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi naprawy blacharsko-lakierniczej-mechanicznej samochodów :

Mercedes Sprinter 316, rok produkcji 2009 , VIN  WDB9066331S401091

Mercedes Sprinter 316  rok produkcji 2009 , VIN  WDB9066331S403079

W ramach wyżej wymienionej usługi Wykonawca zobowiązany będzie do

- oceny stanu blacharki samochodu

- napraw blacharskich lub prac mechanicznych związanych z wymianą poszczególnych elementów  nadwozia,

- lakierowania naprawianych/wymienianych elementów w kolorystyce określonej z Zamawiającym.

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy przekazania wyżej wymienionych samochodów celem wykonania usługi . Usługa musi być wykonana w terminie do 35 dni od daty przekazania samochodu.

Naprawy blacharskie oraz zakupione części objęte będą gwarancją na okres 24mcy.

Wykonawcy przed złożeniem oferty mają prawo do dokonania wizji lokalnej.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.06.2019 godz. 13:00.

Pełny tekst ogłoszenia - do pobrania

Formularz oferty - do pobrania

Wzór umowy - do pobrania

Kluzula informacyjna - do pobrania

Zdjęcia samochodu   VIN WDB9066331S401091 - w celu otrzymania zdjęc prosimy o przesłanie maila na adres przetargi@szpital.szczecinek.pl

Zdjęcia samochodu   VIN WDB9066331S403079 - w celu otrzymania zdjęc prosimy o przesłanie maila na adres przetargi@szpital.szczecinek.pl

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku