Szpital w Szczecinku Spółka z o.o. przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kieruje do Państwa zapytanie o cenę i zaprasza do złożenia oferty na "Dostawę materiałów biurowych"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniki nr 2 do zapytania.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.07.2019 godz: 13:00.

W związku z pytaniami jakie wpłynęły od wykonawców zamieszczamy odpowiedź - do pobrania

Pełny tekst ogłoszenia - do pobrania

Formularz ofertowy (zał. 1) - do pobrania

Formularz cenowy (zał. 2) - do pobrania

Wzór umowy (zał. 3) - do pobrania

Klauzula informacyjna - do pobrania

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku