Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych, w tym oleju napędowego i etyliny bezołowiowej 95, do ambulansów i innych pojazdów samochodowych szpitala, agregatów prądotwórczych oraz sprzętu utrzymania terenu w okresie obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia został opisany i wyszczególniony w Załączniku nr 2. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem ofertowym - Załącznik nr 1. Zamawiający przewiduje zakup paliwa w stacjonarnych  stacjach paliwowych Wykonawcy, położonych w odległości nie większej niż 3 km od siedziby Zamawiającego w ilości:

1) olej napędowy wg PN-EN 590                       - 29 000 dm3,

2) etylina bezołowiowa 95 wg PN-EN 228          - 400 dm3.

Podane ilości paliwa są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej.

Pełna treść ogłoszenia - do pobrania

Załącznik nr 1 Formularz oferty - do pobrania

Załącznik nr 2 Formularz cenowy - do pobrania

Załącznik nr 3 Wzór umowy - do pobrania

Załącznik nr 4 Umowa powierzenia danych osobowych - do pobrania

Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna - do pobrania

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - do pobrania

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2 - do pobrania

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku