Poradnik antykorupcyjny dla pacjentów

 Szanowni Państwo, leczenie w Szpitalu i przychodni osób ubezpieczonych jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie wymaga jakichkolwiek dopłat czy prezentów. Poradnik ma na celu przybliżyć Państwu czym jest korupcja, oraz jakie środki ochrony Państwu przysługują. Zawarte w nim sytuacje mają charakter przykładowych.

Czym jest korupcja ?

 Definicja  - korupcją jest obiecywanie, proponowanie, wręczanie, żądanie , przyjmowanie przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek nienależnej korzyści majątkowej, osobistej lub innej osoby, lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu funkcji publicznej lub w toku działalności gospodarczej

 Kategorie działań korupcyjnych :

łapownictwo  - otrzymanie korzyści majątkowej lub osobistej lub żądanie takiej korzyści za wykonanie usługi medycznej,

płatna protekcja – powoływanie się na wpływy w spółce Szpital w Szczecinku sp. z o.o i podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu lub przyspieszeniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą.

 Gdzie można się natknąć na działania korupcyjne ?

W ochronie zdrowia zjawisko korupcji może pojawić się w potencjalnie wielu obszarach w kontaktach z pracownikami służby zdrowia. Pacjent może spotkać się z jej przejawami w momencie pierwszej wizyty lekarskiej, przed przyjęciem do Szpitala w lub w procesie leczenia i pobytu na oddziale.

Szczególnie trudnym do wyeliminowanie jest zjawisko, kiedy pod pozorem wyrazów wdzięczności dochodzi do wręczania przez pacjentów wartościowych prezentów, czy oferowanie przysług tytułem zapewnienia sobie przychylności lub lepszego traktowania ze strony pracowników służby zdrowia.

Wśród przykładów popełnienia przestępstwa łapownictwa wymienić można następujące hipotetyczne sytuacje :

- lekarz żąda od pacjenta opłaty (lub innych nienależnych korzyści majątkowych) za udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, skierowania na badania diagnostyczne lub wysokospecjalistyczne;

- pacjent wręcza nienależne korzyści majątkowe (np. pieniądze) ordynatorowi oddziału szpitalnego za konkretne obietnice

- pacjent (członkowie rodziny) wręczają pielęgniarce lub położnej przez zakończeniem leczenia i wypisem ze szpitala nienależne korzyści majątkowe (łapówkę, prezenty) za bardziej troskliwą i staranną opiekę;

- pacjent wręcza lekarzowi łapówkę za obietnicę przyspieszenia terminu udzielenia specjalistycznego świadczenia opieki zdrowotnej, które nie było uzasadnione względami medycznymi;

- pacjent wręcza pracownikowi administracji łapówkę za obietnicę szybszego wydania żądanych dokumentów;

- wymaganie płatnej wizyty pacjenta w prywatnym gabinecie lekarskim przed przyjęciem na oddział jako warunek przyjęcia;

- lekarz za łapówkę (lub inne korzyści) wypisuje recepty na leki dla „nieprawdziwych” osób, często fałszując dokumentację medyczną innych pacjentów.

Pacjent w takich sytuacjach nie powinien w żaden sposób reagować, proponować, dawać.

Pamiętać należy, że zdecydowana większość pracowników ochrony zdrowia to znakomici dobrze wykształceni fachowcy, którzy z najwyższą starannością, troską, umiejętnościami udzielają Państwu świadczeń i wsparcia.

Jeżeli zdarzą się jednakże sytuacje w których ktoś sugeruje lub wręcz żąda korzyści majątkowych to nie powinni Państwo reagować na takie sytuacje przekazywaniem jakichkolwiek dóbr. Należy pamiętać, że także proponowanie jak i samoistne wręczanie bez żadnych ku temu podstaw korzyści stanowić może podstawę do Państwa odpowiedzialności.

Przypadki korupcji zgłaszać należy:

- Zarządowi spółki

- Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Policji

- Samorządom zawodowym lekarzy i pielęgniarek i położnych

Natomiast jeżeli pacjent lub rodzina chcą wyrazić swoją wdzięczność to mogą to zrobić tylko i wyłącznie po zakończeniu procesu leczenia i wypisie ze szpitala np. w formie

- podziękowań pisemnych złożonych personelowi , zarządowi lub mediach

- kwiatów

Jakiekolwiek próby przekazywania dóbr (np. pieniędzy) lub innych korzyści stanowić mogą przestępstwo korupcji. Wywoływać mogą także trudne dla personelu sytuacje, które mogą położyć się cieniem na opinii pracownika lub zaszkodzić reputacji całego zespołu.

 

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook