Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu do Internetu

w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o.

 

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – HotSpot, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu.
 2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna (pacjent, pracownik Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.), przebywająca aktualnie na terenie Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o., zwana dalej „Użytkownikiem”.
 3. Użytkownik może uzyskać dostęp do sieci rozległej (Internetu) z wykorzystaniem własnego urządzenia wyposażonego w kartę sieci bezprzewodowej WiFi.
 4. Regulamin obowiązuje każdego kto zaloguje się do Hotspota na podstawie otrzymanego hasła dostępowego.
 5. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik nie powinien łączyć się z Hotspotem.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.07.2018 r. i może zostać zmieniony w każdym czasie bez uprzedzenia.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. http://www.szpital.szczecinek.pl oraz na poszczególnych oddziałach.

Ze względów bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, sieć do której Użytkownik uzyskuje dostęp jest wyizolowaną i niezależną siecią bezprzewodową, przez którą nie są przesyłane żadne dane medyczne.

§2

Obowiązki Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.

 1. W ramach udostępnionej Usługi, Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby realizować usługę na najwyższym poziomie.
 2. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu HotSpota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 3. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 4. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

§3

Obowiązki Użytkownika

 1. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działający bezprzewodowy interfejs sieciowy WiFi.
 2. W urządzeniu należy włączyć interfejs i wykryć dostępne sieci. Następnie należy wybrać sieć o nazwie (SSID) "zoz.pacjenci" i wpisać hasło dostępowe (dane dostępowe umieszczone są na tablicy informacyjnej oddziałów lub w punktach rejestracyjnych).
 3. Użytkownik korzystając z usługi zobowiązuje się do:

1)      przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,

2)      nie rozpowszechniania nielegalnych treści,

3)      przestrzegania ogólnie przyjętych zasad netykiety (np. http://www.netykieta.prv.pl),

4)      stosowania się do innych zaleceń Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o.

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do nie wykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników.

§4

Zastrzeżenia - Wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Hotspota dla danego Użytkownika.
 2. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne dane przekazywane lub gromadzone przez Użytkownika.
 3. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z usługi, wynikających z ochrony pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 4. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z usługi, a w szczególności za:

-        utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,

-        ujawnienie danych Użytkownika,

-        opóźnienia w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z punktów dostępowych sieci WiFi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook