Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego czynna jest:

poniedziałek  w godz. 12:00 - 13:30
środa w godz. 12:00 - 13:30
piątek w godz. 10:00 - 11:30

Wypożyczalnię prowadzą:

mgr Małgorzata Bała tel. 605377214

Wysokość opłat za wypożyczenie brutto
1. Łóżko szpitalne  246,00 zł
2.  Kule łokciowe 43,05 zł
3. Kule pachowe 67,65 zł
4. Wózek inwalidzki 98,40 zł
5. Laska 24,60 zł
6. Balkonik 61,50 zł
 
Wysokość kaucji za wypożyczenie brutto
1. Łóżko szpitalne 200,00 zł
2. Kule łokciowe 50,00 zł
3. Kule pachowe  80,00 zł
4. Wózek inwalidzki 350,00 zł
5. Laska 35,00 zł
6. Balkonik 150,00 zł
 1. Zasady świadczenia usługi wypożyczenia, opisane niniejszym regulaminem, dotyczą wszystkich osób fizycznych bez ograniczenia.

 2. Podstawę wypożyczenia sprzętu stanowi umowa wypożyczenia pod nazwą „Karta wypożyczenia” zawarta pomiędzy Pożyczającym a Wypożyczającym tj. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku reprezentowanym przez pracownika wypożyczalni.

 3. Do wypożyczenia uprawniona jest osoba pełnoletnia legitymująca się dokumentem tożsamości, w którym zawarty jest nr PESEL.

 4. Jeżeli osoba nie może osobiście wypożyczyć sprzętu w jej imieniu może wystąpić i podpisać umowę inna osoba, na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia, po przedstawieniu dokumentów wymienionych w pkt 3 oraz własnego dokumentu tożsamości.

 5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego wypożycza sprzęt odpłatnie na czas określony w „Karcie wypożyczenia” zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 6. Dodatkowo Wypożyczający w momencie wypożyczenia sprzętu pobiera jednorazowo kaucję zwrotną w wysokości ustalonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 7. Czynsz za wypożyczenie sprzętu ustalony w cenniku stanowi opłatę miesięczną płatną za każdy kolejny miesiąc wypożyczenia, bez względu na liczbę dni faktycznego korzystania ze sprzętu.

 8. Zwrot sprzętu winien nastąpić w ostatni dzień wygaśnięcia umowy wypożyczenia. W przypadku przekroczenia przez Pożyczającego terminu używania wypożyczonego sprzętu określonego w umowie, Wypożyczalnia pobierze za ten okres, oprócz opłaty wymienionej w pkt 6, dodatkową opłatę w wysokości 100% opłaty określonej w umowie wypożyczenia. Przekroczenie terminu wypożyczenia sprzętu o więcej niż 30 dni ponad okres określony w umowie upoważnia wypożyczalnie do odebrania tego sprzętu i zatrzymania kaucji jako kary umownej.

 9. W przypadku, gdy Pożyczający pragnie przedłużyć czas wypożyczenia zobowiązany jest on zawiadomić o tym zamiarze Wypożyczającego nie później niż do ostatniego dnia terminu wypożyczenia określonego w „Karcie wypożyczenia” i wpłacić do kasy kolejny czynsz. Fakt ten automatycznie przedłuży umowę.

 10. Odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt ponosi wobec Wypożyczającego Pożyczający. Jej zabezpieczeniem jest kaucja zwrotna.

 11. Odpowiedzialność materialna nie dotyczy normalnego zużycia sprzętu wskutek właściwej jego eksploatacji.

 12. Pożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczony sprzęt do wysokości wartości sprzętu określonej w „Karcie wypożyczenia”. Podpisanie „Karty wypożyczenia” przez Pożyczającego jest równoznaczne z akceptacją ustalonej wartości sprzętu. W przypadku uszkodzenia sprzętu pobrana kaucja jest przeznaczona na jego naprawę.

 13. Zmiana użytkownika sprzętu może nastąpić tylko za zgodą Wypożyczającego poprzez podpisanie aneksu do umowy.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook