Regulamin wypożyczenia łóżek szpitalnych

1.

Zasady świadczenia usługi wypożyczenia, opisane niniejszym regulaminem, dotyczą wszystkich osób fizycznych bez ograniczenia.

2.

Podstawę wypożyczenia łóżka szpitalnego stanowi umowa wypożyczenia pod nazwą „Karta wypożyczenia” zawarta pomiędzy Pożyczającym a Wypożyczającym tj. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku reprezentowanym przez pracownika administracji.

3.

Warunkiem wypożyczenia łóżka szpitalnego jest przedstawienie dowodu tożsamości osoby pożyczającej sprzęt.

4.

Jeżeli osoba nie może osobiście wypożyczyć łóżka w jej imieniu może wystąpić i podpisać umowę inna osoba, na podstawie udzielonego pisemnego upoważnienia, po przedstawieniu dokumentów wymienionych w pkt. 3 oraz własnego dowodu tożsamości.

5.

Wypożyczający wypożycza łóżka szpitalne odpłatnie na czas określony w „Karcie wypożyczenia” zgodnie z cennikiem Szpitala (wyciąg z cennika stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

6.

Dodatkowo Wypożyczający w momencie wypożyczenia sprzętu pobiera jednorazowo kaucję zwrotną w wysokości ustalonej w cenniku (wyciąg z cennika stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).

7.

Czynsz za wypożyczenie łóżka ustalony w cenniku stanowi opłatę 30 dniową płatną za każde kolejne 30 dni wypożyczenia, bez względu na liczbę dni faktycznego korzystania z łóżka.

8.     

Zwrot łóżka winien nastąpić w ostatni dzień wygaśnięcia umowy wypożyczenia. W przypadku przekroczenia przez Pożyczającego terminu używania wypożyczonego łóżka określonego w umowie, Wypożyczający pobierze za ten okres, oprócz opłaty wymienionej w pkt 6, dodatkową opłatę w wysokości 100% opłaty określonej w umowie wypożyczenia. Przekroczenie terminu wypożyczenia łóżka o więcej niż 30 dni ponad okres określony w umowie upoważnia Wypożyczającego do odebrania tego sprzętu i zatrzymania kaucji jako kary umownej.

9.

W przypadku, gdy Pożyczający pragnie przedłużyć czas wypożyczenia zobowiązany jest on zawiadomić o tym zamiarze Wypożyczającego nie później niż do ostatniego dnia terminu wypożyczenia określonego w „Karcie wypożyczenia” i wpłacić do kasy kolejny czynsz. Fakt ten automatycznie przedłuży umowę.

10.

Odpowiedzialność materialną za wypożyczone łóżko ponosi wobec Wypożyczającego Pożyczający. Jej zabezpieczeniem jest kaucja zwrotna.

11.

Odpowiedzialność materialna nie dotyczy normalnego zużycia sprzętu wskutek właściwej jego eksploatacji.

12.

Pożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczone łóżko do wysokości wartości łóżka określonej w „Karcie wypożyczenia”. Podpisanie „Karty wypożyczenia” przez Pożyczającego jest równoznaczne z akceptacją ustalonej wartości sprzętu. W przypadku uszkodzenia sprzętu pobrana kaucja jest przeznaczona na Jego naprawę.

13.

Zmiana użytkownika łóżka może nastąpić tylko za zgodą Wypożyczającego poprzez podpisanie aneksu do umowy.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU, WYNAJEM
227 Wypożyczenie łóżka 246,00 zł brutto (rozpoczęte 30 dni)
228 Kaucja za wypożyczenie łóżka 200,00 zł  

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązujący podatek: 23% VAT
Obowiązuje na dzień: 10-06-2015 r.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook