CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W SZCZECINKU NOWA LOKALIZACJIA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ZLŚ, PZK -  PONIŻEJ INFORMACJA!

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Szanowni Pacjenci!

 Informujemy, iż Centrum Zdrowia Psychicznego w Szczecinku oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze Szczecinka  i powiatu szczecineckiego a także Białogardu i powiatu białogardzkiego . Zabezpiecza także świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

 Do naszego Centrum nie potrzebne jest skierowanie.

 W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego  działającego w  strukturach „Szpitala w Szczecinku” sp. z.o.o działają poszczególne komórki organizacyjne.

 PZK  Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny działa w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego.

PZK jest miejscem, w którym następuje wstępna kwalifikacja zgłaszających się
pacjentów i ich rodzin do odpowiedniego zespołu leczenia, w którym będzie im
udzielana najwłaściwsza w danej chwili pomoc

W PZK nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsza rejestracja. Wykwalifikowany personel (psycholog, pielęgniarka, terapeuta ew. lekarz psychiatra) udziela informacji, co do możliwych form pomocy, odpowie na pytania, skieruje do odpowiedniej instytucji bądź opracuje indywidualny plan opieki dostosowany do aktualnych potrzeb zdrowotnych.

Pozwala na wstępną ocenę kryzysu zgłaszającej się osoby w celu wybrania najlepszego możliwego sposobu uzyskania pomocy.
Pomaga osobie potrzebującej lub opiekunowi zdobyć lepsze rozeznanie jakie są możliwości lecznicze w danym obszarze, jakie formalności trzeba spełnić aby uzyskać bezpłatną pomoc bez zbędnej zwłoki.
Zapewnia możliwość rozmowy ze specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego (najczęściej jest to psycholog) już podczas pierwszego kontaktu z instytucją.
PZK w miarę potrzeb kieruje do z wszystkich jednostek działających w ramach Centrum i utrzymuje aktywny kontakt z pacjentami.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny PZK w Szczecinku

Adres: ul. Kościuszki 47-48, 78-400 Szczecinek (budynek byłego "Medyka")

Godziny pracy: poniedziałek -piątek 8:00 – 18:00 ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

tel.: 508436429

email: pzk@szpital.szczecinek.pl

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny PZK w Białogardzie

Adres: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. Nowowiejskiego 7. 

Godziny pracy: poniedziałek -piątek 8:00 – 18:00 ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

tel: 943113774, 535706031, 531625055

Recepty

Godziny pracy: poniedziałek -piątek 8:00 – 09:00 ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

tel. 508 436 305

ZLŚ Zespół Leczenia Środowiskowego

Forma terapii w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego adresowana jest do pacjentów z diagnozą psychozy, chorób afektywnych, zaburzeń psychicznych na podłożu organicznym oraz silnych zaburzeń lękowych, które ze względu na objawy choroby nie są w stanie skorzystać z opieki ambulatoryjnej, a ich stan nie wymaga hospitalizacji. Główną zasadą leczenia środowiskowego jest umożliwienie Pacjentom uzyskania pomocy wich miejscu zamieszkania, bez konieczności rozdzielania z najbliższymi,
Celem działań zespołu terapeutycznego jest systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia; w tym rozwój umiejętności życiowych, wzmacnianie możliwości radzenia sobie z chorobą, poprawianie umiejętności społecznych oraz wzmacnianie całej sieci oparcia społecznego osób pozostających w leczeniu.

Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką Pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z Poradni Zdrowia Psychicznego (lub z  nnej instytucji opieki zdrowotnej), a także rodzina Pacjenta lub pracownik opieki społecznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie wizyty lekarza psychiatry, podczas której lekarz ocenia stan psychiczny Pacjenta i decyduje o zakwalifikowaniu go do leczenia przez ZLŚ bądź kieruje go do innej – właściwej formy leczenia czy rehabilitacji. Opieką ZLŚ obejmowani są również pacjenci opuszczający Oddział psychiatryczny-jeżeli jest takie wskazanie lekarza prowadzącego

Zespół leczenia środowiskowego w Szczecinku

Adres: ul. Kościuszki 47-48, 78-400 Szczecinek (budynek byłego "Medyka")

Godziny pracy: poniedziałek -piątek 7:25 – 15:00  (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

tel. 514972286 email: zls@szpital.szczecinek.pl

Zespół leczenia środowiskowego w Białogardzie

Adres: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. Nowowiejskiego 7. 

Godziny pracy: poniedziałek -piątek 8:00 – 18:00 ( z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

tel: 943113774, 535706031, 531625055

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Zespół Poradni Zdrowia Psychicznego  składa się z lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów.

W warunkach ambulatoryjnych świadczenia obejmują:
a/ świadczenia terapeutyczne
b/ niezbędne badania diagnostyczne
c/ leki niezbędne w stanach nagłych
d/ działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin

e) działania Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego

Na wizytę należy zarejestrować się telefonicznie bądź bezpośrednio w PZK. Oferta Poradni skierowana jest do osób powyżej 18 roku życia. Na pierwsze spotkanie należy przynieść istotne dokumenty dotyczące stanu zdrowia (karty informacyjne leczenia szpitalnego, opinie psychologiczne, wyniki badań obrazowych OUN – TK, MRI, EEG itp., zaświadczenie o niepełnosprawności, itp.).

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Szczecinku

Adres: ul. Kościuszki 47-48, 78-400 Szczecinek (budynek byłego "Medyka")

Godziny pracy: poniedziałek -piątek 8:00 – 18:00  (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

telefon :: +48943723413

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Białogardzie

Adres: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. Nowowiejskiego 7. 

Godziny pracy: poniedziałek -piątek 8:00 – 18:00  (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

telefon :. 943113774, 535706031, 531625055

ODDZIAŁ DZIENNY

W ramach oddziału zapewniamy: zajęcia psychoterapeutyczne, opiekę psychologa, konsultacje specjalistyczne, terapie zajęciową, gimnastykę, zaopatrzenie w leki specjalistyczne oraz posiłek regeneracyjny.

Prowadzone oddziaływania psychologiczne mają na celu poprawę funkcjonowania psychicznego i społecznego pacjenta. Świadczona pomoc psychologiczna obejmuje m.in. : grupy wsparcia, psychoedukację, warsztaty psychologiczne (trening funkcji poznawczych, komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania  i regulowania emocji), terapię zajęciową (arteterapia, muzykoterapia, ergoterapia), terapia ruchem z elementami jogi.

Pacjenci oddziału dziennego mają zapewnioną opiekę pielęgniarską .

Dzienny Oddział Psychiatryczny w Szczecinku

Adres: ul. Kościuszki 47-48, 78-400 Szczecinek (budynek byłego "Medyka")

Godziny otwarcia: poniedziałek -piątek 8:00 – 15:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

telefon : 516548524

Liczba miejsc: 12

Dzienny Oddział Psychiatryczny w Białogardzie

Adres: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. Nowowiejsiego 7. 

Godziny otwarcia: poniedziałek -piątek 8:00 – 15:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Liczba miejsc: 12

telefon : 535706031, 531625055

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Oddział Psychiatryczny Całodobowy mieści się przy oddziale psychosomatycznym całodobowym.

Oferujemy leczenie stacjonarne zaburzeń psychicznych z pełnym wsparciem psychologicznym i terapeutycznym, oraz fachową opiekę pielęgniarska.

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zaburzeń afektywnych, psychotycznych, lękowych

W Oddziale wykonywane są świadczenia diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, diagnostyka psychologiczna, interwencje psychoterapeutyczne, interwencje socjalne, psychoedukacja.

Pacjenci w oddziale mają możliwość uczestniczenia w grupowej terapii zajęciowej

Całodobowy Odział Psychiatryczny w Szczecinku

Adres: ul. Kościuszki 47-48, 78-400 Szczecinek (budynek byłego "Medyka")

telefon :94 37 234 13

Telefon do kontaktu z pacjentami 94 37 241 68

Liczba miejsc: 20

Całodobowy Odział Psychiatryczny w Białogardzie

Adres: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie, 78-200 Białogard, ul. Chopina 29.

telefon:  943113787 / 86

Liczba miejsc: 4

Klub Pacjenta w Szczecinku
Adres: ul. Kościuszki 47-48, 78-400 Szczecinek (budynek byłego "Medyka")
tel.: +48516548524

czynny Pn, Śr, Pt od 15:00 do 18:00

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook