Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Kierownik Zakładu:
mgr Jolanta Chitruszko
Liczba łóżek: 11
Telefony kontaktowe:
Kierownik Zakładu: 943726741 email: j.chitruszko@szpital.szczecinek.pl
Dyżurka pielęgniarska: 943726740

Kadra lekarska:

lek. med. Mateusz Gutkowski
lek. med. Katarzyna Nieczkowska
lek. med. Łucja Wojtukiewicz


O nas:
W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, udzielane są całodobowo świadczenia zdrowotne dla chorych z niewydolnością oddechową, u których zakończono leczenie przyczynowe, ale nadal wymagają ciągłej terapii oddechowej przy użyciu respiratora. Pacjenci tacy nie wymagają przebywania na Oddziale Intensywnej Terapii. Opieka na Oddziale polega na całodobowym zapewnieniu wspomagania oddechu.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie wyposażony jest w profesjonalny sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny min. respiratory, kardiomonitor, defibrylator, sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn, łóżka z regulacją wysokości, profesjonalne materace przeciw odleżynowe, inhalatory, pulsoksymetry, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, glukometry, sprzęt rehabilitacyjny, aparat do elektroterapii, podnośnik do przewożenia chorych. Każdy pacjent przebywający w ZOL-u jest objęty opieką lekarską, pielęgniarską, psychologa, terapeuty zajęciowego, logopedy oraz fizjoterapeuty.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy mieści się w budynku A1 ( budynek z lądowiskiem dla helikoptera) - plan szpitala.


Zasady kierowania:
Sposób i tryb kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w Zakładzie określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych (DZ.U. 2012.731)


Tryb przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

1. Prawidłowe wypełnienie i złożenie odpowiedniej dokumentacji (druki do pobrania na stronie Szpitala).
2. Złożenie kserokopii dokumentów ( wypisy ze szpitala, decyzje o przyznaniu emerytury/renty, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli pacjent posiada, informacja lekarska o pacjencie na obecnym etapie leczenia -  obejmująca skrócony zapis przebiegu choroby, zasostowane leczenie, aktualny stan pacjenta i zalecenia odnoścnie dalszego postępowania).
3. Wszystkie niezbędne dokumenty składamy w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala w Szczecinku.
4. Po złożeniu wniosku i odpowiednich dokumentów zostanie on rozpatrzony przez Zespół ds. oceny przyjęć pacjentów.
5. Decyzja o przyjęciu do Zakładu przesłana jest drogą listowną
6. Wniosek oraz wymagane dokumenty mogą złożyć: rodzina, opiekun prawny/faktyczny czy też pracownik socjalny.
7. W sytuacji chorych nie mogących wyrazić świadomej zgody na pobyt w Zakładzie (osoby nieprzytomne) wymagane jest postanowienie Sądu Opiekuńczego na umieszczenie w Zakładzie osoby bez jego zgody.

8. W sytuacji chorych sprawnych umysłowo a nie fizycznie, fakt fizycznej niemocy a nawet afazji nie powodują braku zdolności do czynności prawnych w tym do udzielenia pełnomocnictwa. Notariusz sporządza pełnomocnictwo i odczytuje    je w obecności lekarza, podpis udzielany jest odciskiem kciuka
9. Wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szczecinku, przy ulicy Kościuszki 38 w Szczecinku lub pod numerem telefonu 943726741 w dni robocze od 8 do 13.

 

Wykaz wymaganych dokumentów niezbędnych do wystąpienia o zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie:

1. Wniosek o przyjęcie do ZOL.

2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie.

3. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

4. Karta oceny wedłyg skali Barthel.

5. Karta kwalifikacji do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych.

6. Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego.

7. Karta oceny według skali Glasgow.

8. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego.

9. Oświadczenie o zobowiązaniu do uiszczania opłat za koszty wyżywienia i zakwaterowania.

10. Oświadczenie o wyrazeniu zgody na potrącanie opłat przez organ emerytalno-rentowy.

11. Pełnomocnictwo.

12. Oświadczenie o płatności.

13. Oświadczenie w sprawie zabrania i zapewnienia opieki pacjentowi po zakończeniu jego pobytu w ZOL.

 

 

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook