Zespół Rehabilitacji Domowej

Zespół Rehabilitacji Domowej

„Szpital w Szczecinku” Sp. z o.o. udziela specjalistycznych świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej w warunkach domowych. Powyższe świadczenie przeznaczone jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej udzielającej świadczenie w trybie ambulatoryjnym.

Zabiegi takie realizowane są bezpośrednio w domu pacjenta, przez dochodzącego fizjoterapeutę.

Zasięg działania naszej placówki to powiat szczecinecki.

Tel.  511 155 174.

Kto może pobierać świadczenie rehabilitacji domowej?

Zabiegi fizjoterapeutyczne udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

-ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

-ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi  5 –emu stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności (Skala Rankina -5);

 -uszkodzeniem rdzenia kręgowego - w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia;

 -chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności:  miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;

-chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;

- złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych - w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;

 -osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym (Skala Rankina)

 Na jakiej podstawie udzielane są zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych?

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych realizowane są na podstawie ważnego e-skierowania wystawionego  przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( rodzinnego ) lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych).

W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności  w stopniu znacznym trzeba dostarczyć ksero dokumentu.

E-skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 2396), skierowanie powinno zawierać:

-kod 2146 - Zakład Rehabilitacji Domowej

 - imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL

- rozpoznanie w języku polskim,

- kod jednostki chorobowej głównej według Klasyfikacji ICD-10,

- choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

 -pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.

-wszystko należy wystawić elektronicznie bez ręcznych dopisków.

-brak któregokolwiek z obligatoryjnych  elementów e-skierowania będzie skutkować zwrotem do lekarza, w celu uzupełnienia i następnie wystawienia nowego e-skierowania.

 Brak, któregokolwiek z obligatoryjnych elementów e-skierowania, będzie skutkować zwrotem skierowania do lekarza, który je wystawił, celem uzupełnienia skierowania.

Dodatkowe dokumenty niezbędne do zarejestrowania  :

-dokumentacje z przebiegu leczenia choroby

- karta leczenia szpitalnego.

 Informacje dodatkowe:

 Świadczenia są wykonywane w trybie planowym, co za tym idzie, zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wszystkie procedury medyczne wykonywane w trybie planowym podlegają zapisowi do kolejki oczekujących.  Rejestracja e-skierowań i zapis do kolejki oczekujących odbywa się na podstawie ważnego e-skierowania w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 38, w dziale Fizjoterapii  wejście obok miejsca stacjonowania ambulansów medycznych od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00.

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook