Fundusze Unijne

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. realizuje projekty wspierane z funduszy Unii Europejskiej:

1. Wsparcie Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. w walce z pandemią COVID-19 poprzez finansowanie zakupu ambulansu typu C oraz srodków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Szczecinku

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.  

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 - CV 29 ogółem to aż 520 000,00 PLN
Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego (CV 11) 1 szt. o wartosci 473 000,00 PLN
Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 6) 127 424 szt. o wartosci 47 000,00 PLN

2. Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. realizuje projekt: Wsparcie Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. w walce z pandemią COVID-19 poprzez finansowanie dodatków specjalnych dla personelu w związku ze szczególnymi warunkami pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii Covid-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. W ramach projektu formą wsparcia jest dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych dla osób wykonujących prace na rzecz placówki medycznej tj. Szpitala w Szczecinku Sp. z o.o. Dodatek przyznawany jest w związku ze szczególnymi warunkami pracy-narażenie na zachorowanie COVID-19, ma charakter jednorazowy.

Dofinansowanie w kwocie 379 998,36zł z następujących źródeł:

-ze środków europejskich w kwocie 322 998,60zł

-ze środków dotacji celowej w kwocie 56 999,76zł

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Szpitalu w Szczecinku Sp. z o.o. i dołącz do naszego zespołu.

dowiedz się więcej

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

oddział intensywnej terapii

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

PODODZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO -POŁOżNICZY

Przeczytaj czym zajmuje się nasz oddział i uzyskaj ważne informacje oraz dane kontaktowe.

dowiedz się więcej

zobacz wykaz telefonów

Wykaz numerów telefonów w
Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

dowiedz się więcej
Wykaz telefonów Szpital w Szczecinku
UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Facebook